Zespoły zgadzają się na zakaz wykorzystywania inżynierii wstecznej

Techniki takie jak fotogrametria, materiały 3D czy skany części stają się nielegalne.
06.09.2013:11
Nataniel Piórkowski
1735wyświetlenia


Zespoły Formuły 1 osiągnęły porozumienie w sprawie zmian przepisów na sezon 2021 zakazujących stosowania technik inżynierii wstecznej w projektowaniu bolidów.

Praktyka ta znalazła się w centrum zainteresowania w związku z kontrowersyjną koncepcją tegorocznego bolidu Racing Point, który w dużym stopniu przypomina ubiegłoroczny model Mercedesa W10.

W wyniku protestów złożonych przez Renault ekipa z Silverstone została ukarana odjęciem punktów z klasyfikacji konstruktorów oraz grzywną finansową za użycie wlotów chłodzenia tylnych hamulców. Sędziowie orzekli, iż powstały w oparciu o komponent zastosowany przez mistrzowską stajnię z Brackley.

Podczas Grand Prix Włoch zespoły uzgodniły wprowadzenie zmian w przepisach na sezon 2021, dążąc do wprowadzenia zakazu stosowania technik inżynierii wstecznej. Jak ustalił portal RaceFans zmianie ulegnie definicja komponentów z listy (Listed Team Components - LTC), zawarta w przepisach technicznych.

LTC będą musiały być wykorzystywane wyłącznie przez jeden team. Nowe zapisy regulaminu zakazują zespołom korzystania z technik inżynierii wstecznej przy projektowaniu LTC. Wprowadzają także restrykcje w zakresie źródeł informacji, na bazie których stajnie projektują swoje bolidy.

Źródła publicznie dostępne dla wszystkich uczestników mistrzostw, takie jak fotografie pozyskanie podczas testów czy weekendów Grand Prix, będą nadal dozwolone. Jednakże inne metody, bardziej szczegółowe źródła informacji oraz techniki ich przetwarzania zostaną zakazane.

Zespoły nie będą mogły już korzystać z oprogramowania przetwarzającego fotografie na dane projektowe. Zakazane będzie korzystanie z kamer 3D, skanowania powierzchni części czy metod obrazowania lub fotogrametrii, dzięki której możliwa jest konwersja danych z obrazu na modele.

Oczekuje się, iż FIA wyda specjalną dyrektywę techniczną w celu doprecyzowania, które z technik inżynierii wstecznej będą uznawane za nielegalne.

W przypadku, gdy dwa zespoły stworzą jakiekolwiek podobne części, FIA oceni, czy w proces ich projektowania były zaangażowane techniki inżynierii wstecznej. Na wniosek organu zarządzającego teamy będą zobligowane do przedstawienia niezbędnych informacji w celu wykazania, iż ich działania były zgodne z przepisami.

Co ważne przepisy te będą obowiązywały już od sezonu 2021. Oznacza to, iż wszelkie prace projektowe, które zespoły wykonały już z myślą o nowych bolidach, będą musiały spełniać nowe wymogi FIA.

Jednakże wszystkie części, które były stosowane przez zespoły w sezonie 2019 lub podczas pierwszego wyścigowego weekendu sezonu 2020 będą traktowane jako projekty własne zespołów a nie wynik inżynierii wstecznej. Oznacza to, że ich stosowanie nie będzie naruszało regulaminów F1.