FIA otwarła internetową platformę do zgłaszania naruszeń przepisów

Portal pozwala anonimowo poinformować Federację o potencjalnych próbach oszustw.
26.05.2018:06
Nataniel Piórkowski
751wyświetlenia
Embed from Getty Images

FIA uruchomiła internetową platformę, dzięki której możliwe będzie anonimowe zgłaszanie podejrzanych zachowań bądź przypadków naruszeń przepisów.

Platforma ma pełnić zadanie prewencyjne, zmuszając kierowców, zespoły i przedstawicieli organu zarządzającego do ostrożnego planowania i podejmowania działań związanych ze sportem samochodowym.

Częścią misji FIA jest ochrona integralności i reputacji sportów motorowych i mobilności samochodowej na całym świecie. Nasze podejście zerowej tolerancji dla niewłaściwych zachowań doprowadziło nas do otwarcia linii FIA do spraw etyki i zgodności.

Za pośrednictwem platformy każdy może teraz zgłosić podejrzane zachowania bądź obawy związane z niewłaściwym postępowaniem. Dotyczą one:

• Domniemanych naruszeń zasad etycznych FIA w tym niewłaściwe postępowanie finansowe lub inne naruszenia o charakterze prawnym, regulacyjnym lub etycznym (na przykład: dyskryminacja, nękanie, łapówkarstwo, korupcja, konflikt interesów, oszustwa, pranie pieniędzy).
• Domniemane problemy związane z uczciwością sportową i/lub manipulowaniem zawodami (na przykład: ustalenia dotyczące zmian w wynikach zawodów FIA).
• Domniemane przypadki naruszania przepisów antydopingowych FIA (na przykład: użycie, próba użycia lub handel zabronionymi substancjami)
.

Anonimowy informator odegrał istotną rolę w wykazaniu, iż schemat funkcjonowania ubiegłorocznej jednostki napędowej Ferrari nie był całkowicie zgodny z przepisami technicznymi. W sprawie osiągnięto kontrowersyjną ugodę - zespołowi zabroniono dalszego korzystania z nielegalnych rozwiązań ale jednocześnie nie ujawniono ich szczegółów.